Verksamhet

Verksamheten bedrivs utifrån jord- och skogsbruksfastigheterna Ljungebo 2:2, Ämtöholm 1:1, Örshult 1:5, Åtvidsnäs 1:18, Falla 1:7, Sten 1:11 och Härjedalen 9:10 mfl. Fastigheterna är tillsammans på totalt 5600 ha varav 3600 ha skogsmark och 450 ha åker- och betesmark, 1550 ha vatten mm.

Ämtöholmsfastigheten har enskilt fiskevatten i sjön Ämten (78,5 ha), Rumskullagölen (0,9 ha), Rudgöl (0,3 ha) och Svartgölen (1,9 ha). Falla har enskilt fiskevatten i Falla sjön (47 ha).

Ljungebofastigheten har del i samfällt fiskevatten ingående i Antvardens Fvof och Tolångens Fvof.

Utifrån fastigheterna bedriver företaget skogs- och lantbruk i form av nötdjursproduktion samt entreprenadverksamhet i form av snöröjning och skogsavverkning. Utöver de egna fastigheterna omfattar lantbruksdelen dessutom 45 st arrendegårdar. Sammanlagd brukningsareal (åker + bete) 1000 ha.

Företaget producerar slaktdjur och skogsprodukter. Framtidsplanerna är att utveckla turismverksamhet med boende, till exempel fisketurism och jaktturism, samt att sälja kött med eget varumärke. Syftet är att stärka lantbruket med ett exklusivt men prisvärt herrgårdsboende med omväxlande natur, fiske och jaktupplevelser inramat av ett levande lantbruk.

Målsättningen är att Ämtöholm och Ljungebo skall bli ett etablerat varumärke på marknaden inom gårdsförsäljning av kött samt rekreation och avkoppling långsiktigt. Delmål är att färdigställa Ämtöholms Herrgård som centrum på turismsatsningen samt även fiskebryggor och fiskeskydd vid sjöar. Vi skall också bygga jakttorn, iordningställa viltåkrar, bygga utsiktstorn från formborg samt iordningställa vandringsstigar i orört naturområde.            

Denna webbplats använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen på vår webbplats. Genom att fortsätta godkänner du detta.